Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Rooij Lederwaren heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. De Rooij Lederwaren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt De Rooij Lederwaren geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van De Rooij Lederwaren of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van De Rooij Lederwaren is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Merken

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm - voor zover niet anders aangegeven - eigendom van De Rooij Lederwaren. Het is zonder schriftelijke toestemming van De Rooij Lederwaren niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van De Rooij Lederwaren.

Algemeen

Het is niet toegestaan deze site te framen. De Rooij Lederwaren is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door De Rooij Lederwaren, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

© Copyright 2011 - Coolweb Multimedia voor De Rooij Lederwaren | De Rooij Lederwaren